Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina  

W połowie maja rozpoczął się drugi etap przebudowy systemu ciepłowniczego miasta Konina. W jego zakres wchodzi przebudowa i budowa sieci ciepłowniczych:

  • W lewobrzeżnej części Konina, w ulicach: Kościuszki, Zagórowskiej, Parowej i Szpitalnej – zadanie nr B/9 ,
  • W prawobrzeżnej części Konina, w ulicach: Bydgoskiej i na Placu Górnika – zadanie nr B/16b – etap I.

W ramach robót w lewobrzeżnej części miasta zostanie wykonane około 1 km sieci ciepłowniczej, głównie o średnicy 250mm, z czego 0,5 km to nowa sieć w ulicach Szpitalnej i Parowej, a 0,5 km to przebudowa sieci w ulicach Zagórowskiej i Kościuszki. Na dzień 14 czerwca 2019 roku  trwają roboty
w ulicach Szpitalnej i Parowej.

Sieć ciepłownicza w rejonie ul Parowej.

W ramach robót w prawobrzeżnej części miasta zostanie przebudowane około 185 mb sieci ciepłowniczej głównie o średnicy 350mm wraz z połączeniem jej z istniejącymi przyłączami do budynków przyłączonych obecnie do wyeksploatowanej sieci, która zostanie zlikwidowana. Pierwotnie, roboty te planowane były do wykonania w roku 2020, ale ze względu na przebudowę budynku „Oskardu” podjęto decyzję, aby przebudowę sieci w tym rejonie wykonać już teraz. Obecnie trwają prace głównie w ul. Bydgoskiej.

Sieć ciepłownicza w rejonie ul Bydgoskiej.