Aktualne remonty sieci ciepłowniczej

W celu zapewnienia ciągłości i pewności dostaw ciepła dla odbiorców, MPEC-Konin Sp. z o.o. planuje wykonać w 2019 roku przebudowę wyeksploatowanych kanałowych sieci ciepłowniczych na preizolowane w rejonach:

  • ul. Przemysłowej 3A, 3B, 3C, 5, 7 w rejonie Młodzieżowego Domu Kultury i Przedszkola nr 32
  • Al. 1-go Maja 7, 7A, 9 w rejonie przebudowywanego budynku „Oskardu”
  • ul. Przemysłowej i Matejki, w rejonie budynków Matejki 1,3,5
  • ul. Miłej i Nadwarciańskiej na osiedlu Glinka

W ramach kontynuacji inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich zostaną zlikwidowane sieci ciepłownicze niskoparametrowe, a w ich miejsce zostaną wykonane sieci wysokoparametrowe
z rur preizolowanych, wraz z wykonaniem w budynkach węzłów cieplnych, umożliwiających całoroczną dostawę ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej do lokali mieszkalnych. W bieżącym roku planujemy wykonać sieć z przyłączami do budynków osiedla II oraz węzły cieplne dla budynków przy ul. Kolejowej 24, 26, 28 i Górniczej 9,11.

Dla polepszenia jakości dystrybucji ciepła MPEC-Konin Sp. z o.o. będzie kontynuować modernizację systemu AMR  tj. automatycznego odczytu ciepłomierzy. Ponadto prowadzone będą prace przygotowawcze dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w latach następnych.  

Tak jak w latach ubiegłych wykonywane będą nowe przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.