Koordynacja działań inwestycyjnych


Koordynacja działań inwestycyjnych, realizowanych na terenie miasta Konina.

W dniu 13 sierpnia 2020 r. z inicjatywy Z-cy Prezydenta miasta Konina Pawła Adamowa odbyło się w siedzibie MPEC Konin, Sp. z o.o. spotkanie z udziałem przedstawicieli służb miejskich i spółek komunalnych, którego celem była koordynacja bieżących i planowanych działań inwestycyjnych, realizowanych przez poszczególne podmioty. Na spotkaniu obecni byli m. in. Prezesi MZK, PWiK-u i MPEC-u, a także Dyrektor ZDM. Wyniki wzajemnych uzgodnień winny zaprocentować w przyszłości poprawą efektywności realizowanych projektów inwestycyjnych, jak również minimalizacją ich skutków ubocznych dla mieszkańców Konina.