Konkurs „Pokaż swój projekt”

27 października wpłynęły do Spółki podziękowania, dotyczące naszego udziału w konkursie „Pokaż swój projekt” organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2020. We wrześniu br. zgłosiliśmy do tego konkursu film „MPEC – Konin zmienia oblicze miasta”, pokazujący realizację inwestycji dofinansowanej z funduszy unijnych pod nazwą „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Organizatorzy podkreślili wysoki poziom nadesłanych prac. Dla MPEC – Konin udział w konkursie był niezwykle ciekawym doświadczeniem, jednocześnie inspirującym nas do realizacji dalszych inicjatyw, w tym uczestnictwa w kolejnych edycjach konkursu.

Film konkursowy poniżej.