Konferencja prasowa na Pociejewie

Przebieg inwestycji pn. Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie był tematem konferencji prasowej, która odbyła się 7 grudnia 2023 r. Przedstawiciele lokalnych mediów nie tylko mogli dowiedzieć się szczegółowych informacji na temat realizacji projektu, ale także poznać problemy, jakie koniński MPEC napotkał w trakcie trwającego procesu inwestycyjnego. W konferencji udział wzięli: przedstawiciele wykonawcy w osobach prezesa Arkadiusza Biedulskiego – UOS Drilling SA (lider konsorcjum) oraz Andrzeja Muchy – Energy Solutions Sp. z o.o. (partner), a także inwestora w osobie prezesa MPEC-Konin Sławomira Lorka. Prezes Lorek przedstawił kalendarium przebiegu inwestycji, opowiedział również o problemach podczas jej realizacji, skutkujących przesunięciem terminu zakończenia projektu na dzień 30 czerwca 2024 r. Prezes Biedulski omówił przyczyny opóźnień (zbyt nisko osadzona kolumna filtrowa w otworze GT-3) i zobowiązał się do ich usunięcia na własny koszt. Prezes Mucha natomiast zgłosił pełną gotowość części technologicznej do rozruchu. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zadawania pytań dotyczących inwestycji, jak również obejrzenia zastosowanych rozwiązań technicznych.