II Wielkopolski Kongres Gospodarczy

W poniedziałek 23 września reprezentacja MPEC-Konin uczestniczyła w II Wielkopolskim Kongresie Gospodarczym zorganizowanym przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Radę 30. oraz Konińską i Turecką Izbę Gospodarczą. Otwarcia kongresu dokonał Wojciech Kruk, przewodniczący Rady 30., w której reprezentowani są przedstawiciele 30 największych organizacji gospodarczych województwa wielkopolskiego. Słowa powitalne z życzeniami owocnych obrad przekazał wszystkim uczestnikom gospodarz miasta Konina, Prezydent Piotr Korytkowski. Podczas kongresu, w trzech panelach tematycznych, podjęto próbę diagnozy oraz poszukiwania rozwiązań dotyczących procesów migracyjnych subregionu, sukcesji w biznesie oraz transformacji regionu. W ostatnim panelu, w którym uczestniczył prezes zarządu Stanisław Jarecki, dyskutowano na tematy związane z transformacją subregionu, przy stopniowym ograniczeniu i ostatecznym zaprzestaniu wydobycia węgla brunatnego. Rozmawiano o nowych kierunkach rozwoju energetyki opartej na bazie biomasy, słońca, wiatru, geotermii oraz paliwie przyszłości, produkcji i energetycznym wykorzystaniu wodoru. Dużym wsparciem w przeprowadzeniu transformacji subregionu konińskiego mogą być zapowiadane środki unijne w ramach programu „Platformy węglowej”.