Ekoprzestrzeń w terenie

Projekt „Wielkopolskie Ciepło przyjazne środowisku – modernizacja sali edukacji ekologicznej dla Wielkopolski Wschodniej” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umożliwia prowadzenie zajęć zarówno w siedzibie MPEC-Konin, jak i w konkretnych placówkach oświatowych. 23 listopada na zaproszenie dyrekcji placówki odwiedziliśmy Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej. Wykorzystując mobilne laboratorium przeprowadziliśmy zajęcia z edukacji ekologicznej i odnawialnych źródeł energii. W zajęciach uczestniczyły dzieci oraz kadra pedagogiczna szkoły. Po części teoretycznej dotyczącej smogu oraz zielonych źródeł ciepła poprowadziliśmy część praktyczną, która cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów. Mogli oni na własne oczy zobaczyć jak produkuje się wodór oraz napędzany nim model pojazdu. Zdumienie wywołały również modele samochodów wykorzystujących energię wody. Do tego prezentacja instalacji wykorzystującej energię słońca (fotowoltaika) oraz wiatru (turbina wiatrowa), a wszystko dopełniła część zabawowa (puzzle, krzyżówki i rebusy) dotycząca ekologii. Jednocześnie MPEC-Konin miał okazję wziąć udział w programie „Otwarta firma” w ramach światowego tygodnia przedsiębiorczości. Na koniec podziękowania i dyplomy dla klas. Dziękujemy dyrekcji i gronu pedagogicznemu szkoły za wspaniałą atmosferę i aktywny udział w zajęciach. W przyszłym tygodniu kolejna szkoła i kolejne zajęcia z edukacji ekologicznej. Zapraszamy do współpracy wszystkie placówki oświatowe, nie tylko z Konina, ale całej Wielkopolski Wschodniej.