Dzieje się na Pociejewie……i nie tylko.

Z początkiem listopada 2020 roku rozpoczęły się prace związane z IV, ostatnim etapem realizacji projektu „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina”. Obecnie prace koncentrują się na odcinku pomiędzy wałami Kanału Ulgi i rzeki Warty. Jednocześnie dobiega końca przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Ogrodowej i Poznańskiej. Pomimo, iż powyższe prace planowane były do wykonania w 2021 roku, MPEC-Konin wyraziło zgodę na ich rozpoczęcie już teraz, wykorzystując wolne moce przerobowe wykonawcy, tj. firmy ENERGOTERM Sp. z o.o. z Torunia.

Wszystkie powyższe roboty nie spowodują zakłóceń i przerw w dostawie ciepła dla odbiorców, a ich realizację udokumentowaliśmy na poniższych zdjęciach.