Działania prewencyjne - zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2

W celu zmniejszenia ryzyka zarażenia  koronawirusem SARS-CoV-2 Miejskie  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o. o. jako strategiczna spółka na terenie miasta Konina w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła, powzięło szereg działań prewencyjnych.

W tym celu od dnia 16 marca 2020r. do odwołania Zarząd Spółki podjął decyzję o ograniczeniu osobistego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta oraz z Działem Eksploatacji i Wykonawstwa. Powoduje to ograniczoną możliwość załatwiania spraw, które wymagałyby wizyty w obiektach Spółki, w tym również możliwości uiszczenia opłat w kasie Spółki przy ul. Gajowej 1. 

Za wyjątkiem sytuacji awaryjnych ograniczony będzie do minimum zakres i wykonywanie usług u klientów Spółki wymagających bezpośredniego kontaktu. W celu załatwienia niezbędnych spraw pozostaje możliwość kontaktu telefonicznego oraz drogą e-mailową. Wszystkie konieczne numery telefonów są zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Zarząd i Kierownictwo Spółki informuje, że  zaistniała sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw ciepła.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.