Działania dotyczące częściowego zniesienia ograniczeń w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Komunikat dotyczący częściowego zniesienia  ograniczeń obowiązujących pracowników i klientów MPEC-Konin Sp. z o.o. w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii.

Zarząd Spółki MPEC-Konin podjął decyzję o częściowym zniesieniu  ograniczeń obowiązujących pracowników i klientów Spółki w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii.

Z dniem 1 czerwca 2020r.:

  1. Otwarta zostaje w Siedzibie Spółki Kasa z zastrzeżeniem obowiązkowego używania przez osoby maseczek lub przyłbic, rękawiczek lub przeprowadzania dezynfekcji rąk.
  2. Obsługa klientów w Siedzibie Spółki przez pracowników Biura Obsługi Klienta z zastrzeżeniem, że rozmowy bezpośrednie prowadzone będą w pomieszczeniu nr 29 lub Sali nr 22.
  3. Realizacja usług wykonywanych przez Dział Eksploatacji, Dział Wykonawstwa oraz Dział Techniczny na rzecz klientów Spółki prowadzona będzie z zastrzeżeniem stosowania środków ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica, rękawiczki) łącznie ze sprawdzeniem wnioskującego o wykonanie usługi czy jest objęty kwarantanną.
  4. Przyjmowanie interesantów z zewnątrz i organizowanie narad w Siedzibie Spółki odbywać się będzie w Sali 22 lub Sali 107 z zastrzeżeniem przeprowadzenia dezynfekcji mebli po zakończonej rozmowie i zachowania w ich trakcie  1,5 m odstępu między osobami.

 

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość


N U M E R Y  T E L E F O N Ó W

Sekretariat:      

tel. 63 249 73 00, fax: 63 249 73 29

e-mail: sekretariat@mpec.konin.pl

Obsługa klienta:

tel. 63 249 74 42

Rozliczanie z odbiorcami ciepła:      

tel. 63 249 74 40 

Kierownik Działu Marketingu i Obsługi Klienta:

tel. 63 249 74 44

Kierownik Działu Eksploatacji:

tel. 63 249 74 08

Dyspozytor sieci:

tel. 63 249 74 00, kom: 667 600 040

Dyspozytor Sieci pełni całodobowy dyżur, przyjmuje zgłoszenia o awariach oraz braku parametrów.