Coś się kończy a coś zaczyna

Trwa okres inwestycyjny w MPEC-Konin. Jeden z flagowych projektów pn. „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina” powoli dobiega końca. Zakończono przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicy Bydgoskiej i Dworcowej łącznie z odtworzeniem terenu. Podobnie ma się sytuacja w ulicy Warszawskiej, gdzie zniknęła zupełnie z krajobrazu sieć napowietrzna oraz charakterystyczne bramki kompensacyjne w pobliżu stadionu na Podwalu. Definitywne zakończenie prac planowane jest na koniec października tego roku. W tym rejonie rozkwita za to nowy projekt inwestycyjny pn. „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”. Po przygotowaniu placu budowy, rozstawieniu kontenerów i plantowaniu terenu przyszła pora na poważniejsze prace ziemne, tj. budowę zbiornika żelbetowego o pojemności 2000 m3 oraz tzw. palowanie fundamentów przy budynku głównym ciepłowni. Niezależne kontynuowane są również prace przy realizacji przyłącza ciepłowniczego, łączącego magistralę ciepłowniczą przy ulicy Warszawskiej z budowaną ciepłownią geotermalną.