Branżowa aktywność MPEC-Konin

W dniach 7-9 lipca 2021 r. w Toruniu odbyła się organizowana przez firmę SAMSON Sp. z o.o. Automatyka i Technika Pomiarowa konferencja ciepłownicza pod nazwą „Technika zwiększa efektywność systemów ciepłowniczych”. W konferencji uczestniczyły osoby kierujące przedsiębiorstwami ciepłowniczymi, pracownicy odpowiedzialni za rozwój i inwestycje w branży ciepłowniczej, kadra techniczna oraz projektanci. MPEC-Konin Sp. z o.o.  reprezentowali: Kierownik Działu Eksploatacji Krzysztof Nowak oraz Kierownik Działu Technicznego Maciej Pawlak.
Podczas odbytych bloków tematycznych dyskutowano głównie na temat automatyki i sterowania węzłami ciepłowniczymi oraz sterowania regulatorem różnicy ciśnień zamontowanym na sieci ciepłowniczej.
Spotkanie było dobrą okazją do przedyskutowania w gronie praktyków i specjalistów tematów związanych z problematyką dotyczącą systemów ciepłowniczych. Podczas konferencji doszło do wymiany doświadczeń i praktycznych uwag w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych.
Ostatni blok tematyczny współprowadził Kierownik Działu Technicznego MPEC – Konin Sp. z o.o. Maciej Pawlak. Zapoznał on zgromadzonych z systemem ciepłowniczym naszego miasta, który jest „systemem zielonym”, a posługując się nomenklaturą ciepłowniczą systemem efektywnym energetycznie, a także przedstawił realizowane zadania inwestycyjne (szczególnie te współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie), związane m.in. z budową ciepłowni geotermalnej oraz gruntowną przebudową systemu ciepłowniczego miasta Konina. Zaprezentował również oparte na urządzeniach firmy SAMSON Sp. z o.o. rozwiązanie (opracowane przez pracowników MPEC-Konin) w zakresie regulacji ciśnienia dyspozycyjnego oraz sterowania i przesyłu danych, zastosowane w komorze ciepłowniczej przy ul. Grunwaldzkiej w Koninie.
Materiał wzbudził duże zainteresowanie, a przedstawiony poziom dofinansowania prowadzonych przez MPEC-Konin inwestycji wywarł pozytywne wrażenie na uczestnikach konferencji.