Aktualizacja ogłoszenia

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia : „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie

Część I – Budowa Ciepłowni Geotermalnej wraz z infrastrukturą
Część II - Wykonanie otworu geotermalnego Konin GT-3 

Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, uwzględniając prośby uczestników postępowania nr PZP004/2020, którego przedmiotem zamówienia jest „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”, a także mając na względzie sytuację związaną z COVID19, podjęta została decyzja o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 18.12.2020 r. godz. 10:00. Jednocześnie zmieniony zostaje również termin otwarcia ofert na dzień 18.12.2020 r. godz. 12:00.

Szczegóły dotyczące postępowania – link.