Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu MPEC-Konin Sp. z o. o.

Z dniem 30-06-2020 wygasła kadencja Stanisława Jareckiego - Prezesa Zarządu   MPEC-Konin Sp z o.o. piastującego tę funkcję od 2011 roku. W tym dniu Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników udzieliło Prezesowi Jareckiemu  absolutorium za rok 2019. Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski podziękował odchodzącemu ze stanowiska Prezesowi za bardzo dobre zarządzanie Spółką, za sukcesy i skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych na inwestycje tak ważne dla odbiorców ciepła oraz miasta.

 Z dniem 01-07-2020 roku, na wniosek Prezydenta miasta Konina, Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prezesa Zarządu MPEC- Konin Sławomira Lorka, który od  2019 roku pełnił w Spółce funkcję Dyrektora Rozwoju i Marketingu MPEC-Konin Sp. z o. o.

Sławomir Lorek posiada bogate doświadczenie zarówno w zarządzaniu jak i w pracy dla samorządu miasta Konina. W latach 2012-2018 zastępca Prezydenta Miasta Konina. Od 2002 do 2012 roku dyrektor II Liceum im. K.K. Baczyńskiego w Koninie, a wcześniej wicedyrektor I LO w Koninie. Wieloletni nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Nagrodzony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Honorową „Za zasługi dla miasta Konina”. Współtwórca projektów rozwoju oraz działań marketingowych w MPEC-Konin Sp. z o. o., a także pierwszej grupy zakupowej energii w Koninie.

Sławomir Lorek otrzymał również rekomendację na stanowisko od odchodzącego Prezesa Zarządu Stanisława Jareckiego.