Spotkanie na temat zaopatrzenia miasta w ciepło

Prezesi spółdzielni mieszkaniowych w Koninie, szefowie PGKiM, MTBS wzięli udział w spotkaniu na temat dostaw ciepła dla miasta. Zorganizowało je w czwartek 26 września Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koninie, którego prezes - Stanisław Jarecki omówił poszczególne etapy negocjacji prowadzących do zawarcia wieloletniej umowy z ZE PAK S.A. Przypomnijmy, 6 września w ratuszu podpisany został dokument gwarantujący dostawy przez najbliższych 13 lat. Zakończył się tym samym wieloletni okres niepewności co do zaopatrzenia miasta w ciepło.