Przebudowa sieci i węzłów ciepłowniczych

Wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin o dofinansowanie przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych otrzymał pozytywny wynik z oceny formalnej w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Teraz czas na ocenę merytoryczną. Projekt ten zakłada przebudowę sieci ciepłowniczej w ul. Leśnej, sieci niskoparametrowych na sieci wysokoparametrowe oraz likwidację 8 węzłów grupowych, w miejsce których powstanie 29 węzłów indywidualnych. Łączna długość przebudowywanej sieci wynosi prawie 3 km. Przebudowa sieci i węzłów ciepłowniczych będzie kosztować prawie 5 milionów złotych netto. Zakładane dofinansowanie tego projektu z NFOŚiGW wynosi 85 procent.