Budowa ciepłowni geotermalnej

Wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin o dofinansowanie budowy ciepłowni geotermalnej otrzymał pozytywny wynik z oceny formalnej w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Teraz czas na ocenę merytoryczną. Geociepłownia będzie kosztować około 46 milionów złotych netto. Kwota obejmuje budowę zakładu, realizację otworu zatłaczającego (chłonnego) GT-3 oraz przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zakładane dofinansowanie tego projektu z NFOŚiGW wynosi 56 procent.