Zawarto umowę z wykonawcą III i IV etapu przebudowy sieci ciepłowniczej

W dniu 24 marca 2020 roku została podpisana (zdalnie przy wykorzystaniu podpisów elektronicznych) umowa pomiędzy MPEC-Konin Sp. z o.o., a wybranym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  Przedsiębiorstwem Specjalistycznym ENERGOTERM Sp. z o.o. z Torunia na przebudowę systemu ciepłowniczego miasta Konina na lata 2020 – 2021. Wartość umowna dla tego zakresu zadań  to kwota 15 375 000,00 zł brutto. Podpisana umowa jest kolejnym, ostatnim etapem realizacji robót, na który MPEC – Konin otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła na przesyle oraz optymalizacja pracy systemu ciepłowniczego i poprawa jego funkcjonalności hydraulicznej. Planowany całkowity koszt realizacji projektu na okres czterech lat to kwota
27 534 503,47 PLN przy planowanym dofinansowaniu 12 463 988,34 PLN. W ramach projektu zostanie wybudowane 3,55 km i  zmodernizowane 3,96 km sieci ciepłowniczej.

Roboty objęte umową realizowane będą w latach 2020 – 2021 i obejmują swoim zakresem budowę, przebudowę i likwidację sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Aleje 1-go Maja, Plac Górnika, Bydgoska, Dworcowa, Poznańska, Hurtowa, Ogrodowa, Spółdzielców, na wyspie Pociejewo w rejonie ulic Podwale, Wiejskiej oraz od ul. Grunwaldzkiej do ul. Wał Tarejwy.
Ich wykonanie zakończy czteroletni okres przebudowy systemu ciepłowniczego miasta Konina. Pomimo zakłóceń komunikacyjnych i pandemii prace zostały rozpoczęte zgodnie z harmonogramem. 

W poszczególnych latach wykonywane będzie: 

w roku 2020:

 • Zadanie 4 Rozbiórka sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Trasa Warszawska, Wał Tarejwy,
 • Zadanie 6 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Bydgoskiej do ul. Poznańskiej,
 • Zadanie 14 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Poznańskiej i Dworcowej, Zadanie 16b Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Górniczej do ul. Bydgoskiej – etap II. 

w roku 2021:

 • Zadanie 1 Rozbiórka sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Spółdzielców i Poznańskiej,
 • Zadanie 2 Rozbiórka sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Stromej i Poznańskiej,
 • Zadanie 15abcR Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Hurtowej (od torów kolejowych do ul. Poznańskiej) (15ab). Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie
  Ogrodowej i Poznańskiej (15c).Rozbiórka sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy: Poznańskiej,
 • Zadanie 16a Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Bydgoskiej do ul. Dworcowej,
 • Zadanie 3a Przebudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Poznańskiej do kanału Ulgi,
 • Zadanie 3b Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku pomiędzy wałami Kanału Ulgi i rzeki Warty,
 • Zadanie 3c Remont sieci ciepłowniczej nad rzeką Wartą przy Trasie Warszawskiej.