Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina – plan na rok 2020 wykonany

Prace związane z „Przebudową systemu ciepłowniczego miasta Konina” planowane do wykonania
w roku 2020 zostały zakończone.

Roboty były podzielone na cztery zadania:

  • Rozbiórka sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Trasa Warszawska, Wał Tarejwy,
  • Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Bydgoskiej do ul. Poznańskiej,
  • Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Poznańskiej i Dworcowej,
  • Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Górniczej do ul. Bydgoskiej – etap II.

Wykonawstwo prowadzone było przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o.
z Torunia, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, nadzór nad przebiegiem prac sprawowali inspektorowie będący pracownikami MPEC - Konin.

Długości wybudowanych i przebudowanych sieci ciepłowniczych wyniosły łącznie ponad 1,2 km, podobnie jak długość sieci zdemontowanej .

Wartość robót dla powyższego zakresu to blisko 5,8 mln zł brutto.

Demontaż sieci na skrzyżowaniu ul. Wał Tarejwy, Trasa Warszawska.
Błonia przy ul. Grunwaldzkiej po zdemontowaniu sieci ciepłowniczej.
Roboty odtworzeniowe przy ul. Bydgoskiej.
Sieć w komorze ciepłowniczej przy ul. Bydgoskiej
Sieć ciepłownicza w rejonie ul. Poznańskiej.
Sieć ciepłownicza przy Al. 1-go Maja.
Odtworzenie terenu po budowie sieci przy ul. Bydgoskiej.