Władze i Kierownictwo

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
1. Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski

 

RADA NADZORCZA
1. Przewodniczący RN Marian Jacolik
2. Wiceprzewodniczący RN Maciej Dąbrowski
3. Sekretarz RN Bartosz Matuszewski
4. Członek RN Joanna Rachuba
5. Członek RN Stanisław Jarecki
6. Członek RN Paweł Adam

 

ZARZĄD
1. Prezes Zarządu Sławomir Lorek

 

DYREKTORZY

1. Dyrektor Ekonomiczno – Finansowy Maria Górska
2. Dyrektor Techniczny Adam Strakowski
3. Dyrektor Projektów i Marketingu Jacek Slanina