Wykaz użytych skrótów


Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. Słownik skrótów używanych na stronie BIP.

MPEC-KONIN - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy

RN - Rada Nadzorcza

PKD - Polska Klasyfikacja działalności

Rep. - Repetytorium

URE - Urząd Regulacji Energetyki

NIP  -Numer Identyfikacji Podatkowej


Opublikował: Bartosz Matuszewski
Publikacja dnia: 25.03.2020, 19:19
Dokument oglądany razy: 1 454
Podpisał: Ireneusz Matiuszko
Dokument z dnia: 25.03.2020