Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 

Sprawy do Spółki zgłaszać można w dowolnej formie: osobiście, pisemnie, faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Sprawy rozpatrywane są w formie pisemnej. W szczególnych przypadkach, gdy przedmiot  sprawy na to pozwala, dopuszczalna jest ustna forma jej załatwienia. 
Dotyczy to zwłaszcza spraw wniesionych ustnie bezpośrednio lub telefonicznie.

Kasa MPEC-KONIN  (ul. Gajowa 1, Siedziba Spółki ) czynna : poniedziałek: 7.00 - 16.00, od wtorku do piątku: 7.00 – 15.00.

Prezes Zarządu w sprawach skarg i zażaleń przyjmuje w każdy poniedziałek  od  13.00 do 15.00.


Opublikował: Bartosz Matuszewski
Publikacja dnia: 25.03.2020, 18:59
Dokument oglądany razy: 1 596
Podpisał: Ireneusz Matiuszko
Dokument z dnia: 25.03.2020