Przedmiot Działania

 

Zgodnie z paragrafem 8 Aktu Założycielskiego Spółki przedmiotem działania Spółki jest:

1.Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych* PKD Nr 35.30.Z

2.Produkcja konstrukcji metalowych i ich części* PKD Nr 25.11.Z

3.Obróbka mechaniczna elementów metalowych* PKD Nr 25.62.Z

4.Produkcja pojemników metalowych PKD Nr 25.91.Z

5.Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych* PKD Nr 33.11.Z

6.Naprawa i konserwacja maszyn PKD Nr 33.12.Z

7.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD Nr 33.20.Z

8.Roboty związane z budową rurociągów przesył.  i sieci   rozdzielczych* PKD Nr 42.21.Z

9.Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane* PKD Nr 42.99.Z

10. Wykonywanie instalacji elektrycznych* PKD Nr 43.21.Z

11.Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych* PKD Nr 43.22.Z

12.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD Nr 43.29.Z

13.Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego PKD Nr 46.74.Z

14.Transport drogowy towarów PKD Nr 49.41.Z

15.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi* PKD Nr 68.20.Z

16.Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne* PKD Nr 71.12.Z

 

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku  poz.986 z póź. zm. - art. 40)  ogranicza  do 10  pozycji liczbę wpisanych do KRS  kodów PKD przedmiotów  działalności z jednym przedmiotem przeważającym.  Spośród zapisanych w Akcie Założycielskim te oznaczone gwiazdką (*) zostały  wpisane w KRS. 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych  (PKD Nr 35.30.Z)  uznane jest jako przedmiot przeważającej działalności Spółki. 


Opublikował: Bartosz Matuszewski
Publikacja dnia: 25.03.2020, 18:42
Dokument oglądany razy: 2 538
Podpisał: Ireneusz Matiuszko
Dokument z dnia: 25.03.2020