Zarząd i władze

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
1. Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski

 

RADA NADZORCZA
1. Przewodniczący RN Marian Jacolik
2. Wiceprzewodniczący RN Maciej Dąbrowski
3. Sekretarz RN Bartosz Matuszewski
4. Członek RN Kazimierz Brzeg
5. Członek RN Krzysztof Nowak
6. Członek RN Wojciech Zawadzki

 

ZARZĄD
1. Prezes Zarządu Stanisław Jarecki