Plan połączenia spółek kapitałowych Geotermia Konin Sp. z o.o. i MPEC-KONIN Sp. z o.o.


Plan połączenia spółek kapitałowych Geotermia Konin Sp. z o.o. i MPEC-KONIN Sp. z o.o.
- [pobierz]

Załącznik Nr 1 - Projekt uchwały Zarządu spółki Geotermia Konin  Sp. z  o.o. w sprawie  wniosku Zarządu Spółki do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na  połączenie spółki Geotermia Konin  Sp. z o.o. ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej -Konin  Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie - [pobierz]

Załącznik Nr 2 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Geotermia Konin  Sp. z  o.o. w sprawie  połączenia spółki Geotermia Konin  Sp. z o.o. ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej -Konin  Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie - [pobierz]

Załącznik Nr 3 - Projekt uchwały Zarządu spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej -Konin  Sp. z o.o. w sprawie  wniosku Zarządu Spółki do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na  połączenie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej -Konin  Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie ze spółką Geotermia Konin  Sp. z o.o. - [pobierz]

Załącznik Nr 4 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki MPEC-KONIN Sp. z  o.o.  w sprawie  połączenia  spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej -Konin  Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie ze Spółką Geotermia Konin  Sp. z o.o. - [pobierz]

Załącznik Nr 5 - Wskazanie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 10 września 2019 r. - [pobierz]

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej dotyczące  informacji o stanie księgowym spółki sporządzone na dzień 10 września 2019 r. - [pobierz]

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej dotyczące  informacji o stanie księgowym spółki sporządzane na dzień 10 września 2019 r. - [pobierz]