Informacja o sprzedaży składników majątku ruchomego - CATERPILLAR

1. Przedmiot sprzedaży, cena /brutto/.

CATERPILLAR

Marka pojazdu; Koparko - Ładowarka typ 423; Wersja E; Masa własna z osprzętem 10 700 kg;  Rok produkcji 2010; Pojemność silnika 4 000 cm3; Motogodziny 12 419m/h, pojemność łyżki 1m3, Napęd 4x4: Moc 70kW; Skrzynia biegów planetarna, automatyczna, z czterema  biegami w przód i tył; Układ hamulcowy hydrauliczny, mokre hamulce wielotarczowe z kevlaru; Kolor powłoki lakierowej żółty;
Nr VIN: CAT0432ECJBA00557; Cena wywoławcza min 120.661,77 zł brutto. 

2. Miejsce, termin składania ofert. 

Ofertę na  przedmiot przetargu, należy złożyć  w  kopertach z dopiskiem: CATERPILLAR w terminie do dnia 24 lutego 2021r.  do godz. 1400 w Siedzibie Spółki  /Sekretariat/.

3. Termin i miejsce oglądania przedmiotu sprzedaży. 

We wszystkie dni robocze na terenie Siedziby Spółki do dnia 24 lutego 2021r. 
w godz. 800-1300.

4. Dodatkowe 

  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia oferty sprzedaży bez podania przyczyn.
  2. Oferta powinna zawierać oferowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej tj.: 661,77 zł. brutto.
  3. Oferenci składają oferty na zakup zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.
  4. W razie złożenia przez kilku oferentów oferty z taką samą ceną nastąpi wezwanie do złożenia nowej oferty.
  5. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi kupujący.
  6. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa według załącznika nr 2 do niniejszej informacji.
  7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 063 24 97 349 lub 691 377 349.