Taryfa opłat 2019

Szanowni Państwo

MPEC – Konin Sp. z o.o. od dnia 1 stycznia 2019r. wprowadza do rozliczeń z odbiorcami zasilanymi w ciepło z sieci nr 1 nowe stawki opłat za usługi przesyłowe. Zmiany uwzględniają wyłącznie przeliczone skutki strat na przesyle według nowych  cen ciepła w ZE PAK S.A.

Taryfa została zatwierdzona przez  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OPO.4210.60.2018.ASz1  z dnia 7 grudnia 2018r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 7 grudnia 2018r. pod poz.9716.

Nowe stawki opłat za usługi przesyłowe od 1 stycznia 2019r. wynoszą:

L.p. Stawka opłaty Jednostka miary Grupa odbiorców
A1 A2/A3 A4

1.

stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

roczna
zł/MW/rok
netto 62 610,42 50 935,44 62 800,11
brutto
/z VAT/
77 010,82 62 650,59 77 244,14
rata miesięczna zł/MW/m-c netto 5  217,54 4 244,62 5 233,34
brutto
/z VAT/
6 417,57 5 220,88 6 437,01

2.

stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową zł/GJ netto 14,31 14,87 14,34
brutto
/z VAT/
17,60 18,29 17,64


Ceny za zamówioną moc cieplną, za ciepło oraz za nośnik pozostają bez zmian. 

Zmiany  cen ciepła  w ZE PAK S.A. od 01.12.2018r. oraz stawek przesyłowych MPEC- Konin Sp. z o.o. od 01.01.2019r. będą skutkować dla odbiorców średniorocznym wzrostem łącznych opłat za dostawę ciepła z sieci nr 1  o 22,7%.

Wszelkich informacji dotyczących zmiany taryfy udziela Biuro Obsługi Klienta ul. Gajowa 1 w Koninie, tel. (63) 24 97 442  lub (63) 24 97 444 w godz. od 800 do 1500 każdego dnia roboczego

Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.

Stanisław Jarecki

 

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK
DO  DECYZJI  PREZESA  URE
z 7 grudnia  2018 r.
nr  OPO.4210.60.2018.ASz1

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka

 

Zmiana taryfy dla ciepła

W taryfie dla ciepła ustalonej przez MPEC-Konin Sp. z o.o. i zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.26.2018.ASz1z dnia 5 października 2018 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 8 października 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

CZĘŚĆ IV pkt 1– „Rodzaje oraz wysokość stawek opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła” otrzymuje następujące brzmienie:

1. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła

L.p.

Stawka opłaty

Jednostka miary

Grupa odbiorców
A1 A2/A3 A4 A5

1.

stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

roczna
zł/MW/rok

62 610,42 50 935,44 62 800,11 28 636,50
rata miesięczna zł/MW/m-c 5 217,54 4 244,62 5 233,34 2 386,38
2. stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową zł/GJ 14,31 14,87

14,34

8,31